HUMBARAHANE NE DEMEKTİR, MÜHENDİSLİK TARİHİ VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ   

Bu yazımızda sitemizin ismini neden humbarahane olarak belirledik? Humbarahane nereden geliyor ve ne demektir bunları anlatacağız.

Humbarahane; humbaracı yetiştirmek için 1727 yılında  açılmış olan ilk Türk askerî okullarından birisidir. Humbaracının tanımına gelirsek; demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak barut gücü ile gülle atmaya yarayan Humbara adındaki topu yapmak ve bu topları savaşta kullanmakla görevlendirilmiş olan asker sınıfıdır. Türkiye’de inşaat mühendisliğinin tarihini inceleyecek olursanız Humbarahane İTÜ İnşaat Fakültesinin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Türkiye’de bugünkü adı İstanbul Teknik Üniversitesi olan, 1773 yılında açılmış Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ilk olarak Mühendishane ismini alır ve tarihimizin ilk üniversitesi olarak geçer. Daha sonra ismi Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn olarak değişir.  İnşaat fakültesinin öğretime başladığı tarih ise 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’un kuruluş tarihi olarak kabul edilebilir.

Mühendisliğe gelecek olursak bizim bulduğumuz en doğru tanım: Mühendislik, deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerinin, çalışma, deneyim ve uygulama ile kazanılan mühendislik mantığını kullanarak edinilen bilgilerin, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir.

Bir mühendislik dalı olan inşaat mühendisliği ise en eski mühendisliklerden bir tanesidir. İnsanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiği dönemlerden itibaren, bugünkü adıyla olmasa da insanların en çok ihtiyaç duyduğu ve kullandığı unsurlardan bir tanesidir. Örneğin; büyük Türk mühendisi ve mimarı Sinan’ın – her ne kadar Mimar Sinan olarak anılsa da – inşaat mühendisliği yönünün, en az mimarlık yönü kadar ön planda olduğu aşikârdır.