İstinat perdesi ile ilgili tanımlamalar, istinat perdesi çeşitleri, uygulama farklılıkları, boyutlandırılması, projelendirilmesi ve projelendirilmesinin önemi, deprem yönetmeliği ve eurocode gibi yönetmeliklerde veya diğer standartlarda yer alan bilgiler vb. konulardan bu yazımızda bahsetmeyip sadece uygulama aşamasına değineceğiz. Ancak en alt kısımdaki kaynaklardan bahsettiğimiz bazı konulara ulaşabilirsiniz.

İstinat perdesi imal edilirken; kullanılan kalıp sistemleri (peri kalıp, çelik kalıp, konvansiyonel kalıp vb.), projedeki gösterimler, kullanılan ekipmanlar vs. tabi ki farkedecektir. Burada anlatılan istinat perdesi; 8 m. uzunluğunda, peri kalıp sistemi kullanılan belki en çok karşılaşacağınız “Konsol Tipi istinat Duvarı” dır. Yatay bir temel ve düşey bir konsoldan oluşmaktadır.

Öncelikle, imalatı yapılan istinat perdesinin projelerine bakalım:

                   

İstinat Perdesi’nin “Tip, Ano, Uzunluk ve Kot”larını Gösteren Proje

Yukarıda gördüğünüz projeyi incelediğimizde en alt kısma bakarsak; 0+000’dan başlayarak istinat perdesinin yatay mesafede uzunluklarını görürüz. En üst tarafta ise hangi tip istinat ve kaçıncı ano olduğunu görürüz. Yeşil kesikli çizgi mevcut arazinin durumunu, kırmızı kesikli çizgi ise arazinin alacağı hali gösterir. Burada ayrıca istinat perdesinin çeşitli uzunluklarını, temel alt kotları ve temel üst kotları ile perde üst kotlarını da görebiliriz.

         

İstinat Perdesi’nin “Kalıp, Donatı, Drenaj ve Dolgu” İmalatlarını Gösteren Proje

Yukarıda verdiğimiz projeyi uygulama aşamalarını anlatırken daha yakından ve detaylı inceleyeceğiz.

Temel imalatına başlamadan önce kazı ve grobeton imalatları tamamlanır. Daha önce betonarme temel imalatları içerisinde yer alan kazı ve grobeton imalatlarından bahsettiğimiz için bu kısımları ayrıntıya girmeden sadece imalat aşamaları olarak vereceğiz. Sonrasında temel yan kanat imalatları yapılır ve temel donatı imalatına başlanacaktır.

Not – 1: İmalat aşamalarını anlatılırken, yer yer farklı uygulamaların da resimleri kullanılmıştır.

Not – 2: Yukarıda verilen proje ölçüleri ile aşağıda verilen proje ölçüleri farklılık gösterebilmektedir.

Not – 3: Resimlerin üzerine fare ile geldiğinizde eğer yakınlaşmıyorsa lütfen sayfayı yenileyiniz, sorun devam ederse bize bildiriniz.

İstinat Duvarı Temel Kazı, Grobeton ve Temel Yan Kanat Kalıp İmalatları

Sol tarafta gördüğünüz projeye göre; temel alt donatımız 590 cm. boyunda, 18mm. çapında, 15 cm. aralıklı; temel üst donatımız 590 cm. boyunda, 26mm. çapında ve yine 15 cm. aralıklı olarak düzenlenecektir. Sehpa detayı resimde görüldüğü gibi olup temel betonu döküldükten sonra perdede kullanacağımız çirozlar ise metrekarede 4 adet olacaktır. Temel donatıları hazırlanırken bırakacağımız perde donatı filizleri, resmin en sağında görüldüğü gibi istinat perdesinin dolgu tarafına gelen yüzünde (resme göre perdenin sol yüzü)  26 mm. çapında, 15cm. aralıklar ile bırakılacaktır. Aynı yüze ek olarak 16mm. çapında, 15cm. aralıklar ile ilave donatılar atılacaktır. Diğer yüzünde ise 16mm. çapında, 15. cm aralıklı perde filiz donatıları bırakılacaktır. Bu donatı filizleri bırakılırken süreklilik açısından filiz boyuna özen gösterilmesi gerekir. Sehpa donatıları görüldüğü üzere metrekarede 1 adet olacak şekilde 26mm. çapında ve detayında görüldüğü biçimde yapılacaktır. Çirozların ise detayında görüldüğü üzere en az 1 tarafı 135° kıvrılarak donatıları sarması gerekmektedir. Çirozlar ile ilgili daha ayrıntılı açıklamalar için sitemizde arama yapmayı deneyiniz.

Temeldeki dağıtma donatıları ise (yani uzun yöndeki donatılar) altta ve üstte olmak üzere 16mm. çapında ve 20 cm aralıklar ile imal edilecektir. Deprem Yönetmeliği’ne göre  Kirişsiz Radye Temel Donatı İmalatıadlı yazımızda bahsettiğimiz kurallar burada da geçerlidir.

Alt donatı imalatı yapılırken, ızgara demirleri uzun yönde konularak ilk olarak kısa yöndeki ana donatılar atılır. Sonrasında uzun yöndeki dağıtma donatıları atılır. Sehpalar yerleştirilir. Donatılar belirli aralıklar ile demirci bağı ile bağlanmalıdır.

Üst donatı imalatı yapılırken ızgara demirleri kısa mesafede konur ve ilk olarak uzun yöndeki dağıtma donatıları atılır. Sonrasında bu donatıların üzerine ise kısa mesafedeki ana donatılar yerleştirilir. Yani 590 cm. olarak bahsettiğimiz ana donatılar temelin en alt ve en üst tarafında kalacak şekilde imalat yapılacaktır.

Kirişsiz Radye Temel Donatı İmalatı yazımızı okursanız konuya daha hakim olacaksınızdır. Buraya kadar dikkat edilmesi gereken bazı konular; gönye uzunlukları, donatı çap ve aralıkları, sehpa yeterliliği, donatıların yeterince bağ teli ile bağlanıp bağlanmadığı, temel alt donatısının altına pas payı konulup konulmadığı, yan yüzeylerde yeterince pas payı olup olmadığı vb. konulardır. (Temel aplikasyonu, temel yüksekliği, kalıbın ipinde ve mümkün olduğunca terazisinde olması, demir çekme ve diğer testlerinin yeterli sonuçları verdiği vb. koşulların sağlandığı kabul edilmektedir.) İnşaat demirleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan başka bir yazı da ayrıca bahsedeceğiz.

Dikkat ederseniz perdenin en alt ve dolgu tarafına denk gelen yüzeyinde ilave donatılar bulunmaktadır. Çünkü perdenin en fazla yüke maruz kaldığı kısım burasıdır. Bu kısmın ana donatı çapları da görüldüğü üzere daha büyüktür. Alt tarafta inceleyeceğimiz gibi perdenin üst kısımlarına doğru donatı kesit alanı (yani donatı çapları) azalmaktadır. Aynı zamanda kalıp projesinde görüldüğü üzere en alt kısımda perde genişliği 60cm. olmasına rağmen yukarı doğru eğim verilerek 30cm.’ye düşmektedir.

İstinat Perdesi Temel İmalatları

 

Temel betonu dökülürken donatıların sabit kalması için “U” şeklinde yapılan ve bağ teli ile bağlanan demirler (Yatay atılan demir ile de (tevzi gibi) dikmelerin birbirlerini tutarak düzgün şekilde kalması sağlanır.)

 

Dilatasyon 

İstinat perdelerinde yerine göre 8, 12 veya maksimum 20 mt.’de bir derz bırakılmalıdır. Projemizde her bir ano için derz bırakılması görüldüğünden her 12 mt.’de bir derz bırakılmıştır. Yani istinat duvarımızın her bir anosu ayrı çalışmaktadır. Bu derzler temelde bırakılmasa dahi perdede kesinlikle bırakılmalıdır. Dilatasyon derzleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için sitemizden arama yapmayı deneyiniz.

Örnek – İstinat Perdesi Temel Donatı İmalatları 

 

İstinat Perdesi Temel Betonu

İstinat Perdesi Temel Betonu (Tamamı dökülemediğinden ve beton dökümüne devam edileceği zaman soğuk derz oluşacağından dolayı aderansın daha iyi sağlanması için 45° açıyla beton bitirilmiş. Bu konu ile ilgili ayrı bir yazı da ele alınacaktır. Sitemizde arama yapmayı deneyiniz.)

 

İncelediğimiz projenin temel donatıları (Perdenin kıvrım yaptığı yerde süreklilik sağlanması veya güzel işçilik ile dilatasyon derzi bırakılması gerekir.)

 

Resim

 

İstinat Perdesi – Perde Donatı Projesi (Üst Kısım)

Görüldüğü üzere perdemizin sol tarafında 18mm. çaplarında, sağ tarafında ise 16mm. çaplarında ve 15’er cm. aralıklar ile düşey ana donatılarımız bulunmaktadır. Dağıtma donatıları yani tevzilerimiz ise her iki tarafta da 16mm. çapında ve 20cm. aralıklar ile imal edilecektir. Çirozlar metrekarede en az 4 adet, 12mm. çapındaki donatılarla ve detayında görüldüğü şekilde yapılacaktır.

Perde yüksekliği fazla olduğu için perde sahada hazırlanarak vinç yardımıyla filizlerin üzerine indirilecektir.

İsinat Duvarı – Perde Donatı Montajı

Donatılar projedeki boyutlarına göre hazırlandıktan sonra 1 no’lu resimde olduğu gibi öncelikle ızgara demirleri hazırlanır. Sonrasında ise 2 no’lu resimdeki gibi düşey ana donatılar bu ızgaraların üzerine yerleştirilir. Perdelerin en üst bitişlerinde 20cm.’lik gönyeler olduğundan ve bu gönyeleri sabit şekilde tutturmak için gönye kısmına yatayda 1 veya 2 adet demir konulur ve tel bağlar ile bağlanır.(3 no’lu resim) Sonrasında tevzi dediğimiz dağıtma donatılarının montajı yapılır.(4 no’lu resim) Bu işlemlerden sonra yine 4 no’lu resimde, perdenin üzerine 2 adet ve çapraz şekilde demir ve yatayda dokaların bağlandığını görüyorsunuz. Bunun amacı perdenin vinç ile yerine konurken esnemesini, bağların kopmasını vs. engellemektir. Yani bir nevi amaç; perdeyi güvenli şekilde kaldırıp yerine koymak için perdeyi güçlendirmektir.

 

1 no’lu resimde kalıbın yan kanadına ve dilastasyon derzine denk gelen tevzi donatılarının boyu kesilerek kısaltılıyor. 2 no’lu resimde fotoğrafa göre dokanın sol tarafını yakınlaştırıp incelerseniz, sehpa donatısına benzer donatılar tüm perde boyunca bağlanmış. Amaç ise karşı yüze konacak perde donatılarının bu sehpalara dayanarak mesafenin(perde kalınlığının) korunmasıdır. Aynı işlem perdenin alt kısmında perde kalınlığı 60cm. olacak şekilde yapılabilir ancak zaten alt kısımda imalatın daha kolay olacağından gerek de görülmeyebilir. Perde kalınlığı 30cm. olacak şekilde (paspayı, demir çapları vb. göz önüne alınarak hesaplanır.) sehpalar bu kısma yerleştirilir. 3 no’lu resimde ise vinç yardımıyla perde yerine yerleştirilir.

Görüldüğü üzere iş güvenliği konusunda yeterli tedbirler alınmamış. Bu kadar büyük bir perdenin imalatında oluşacak en küçük aksaklık can kaybına kadar sonuçlara varabilir. Gerekirse perde yüksekliğince güvenli bir iskele imal edilmelidir. 4 no’lu resimde ise vinç ile beraber indirilen ancak askıda bekleyen perdenin yerine iyice oturtularak, filiz donatıları ile perde donatılarının birbirlerine bağ atılarak sabitlenmesi gerekir. Bu bağların yeterli görülmediği durumlarda ek önlemler alınmalıdır.(Perdenin yüksekliği ve ağırlığı dolayısıyla yerinde sabit durmayacağının düşünüldüğü durumlar)

Aynı şekilde perdenin diğer yüzü de imal edildikten sonra yerine yerleştirilir. Perdenin karşılıklı donatıları atıldıktan sonra çirozların bir kısmı perde boyunca yerleştirilerek perdenin iki yüzündeki donatıların birbirlerini tutması sağlanır. Resimdeki gibi kalaslarla veya benzer çeşitli yöntemlerde perdeye dayama yapılarak sabit kalması için ilave önlemler alınmalıdır.(Çelik malzeme kullanılması gerekir.)

2 no’lu resimde ve temel betonu dökülmeden önce anlattığımız ayrıca perde donatı filizlerinin imalatından bahsederken gördüğünüz resimlerdeki gibi; donatının başlangıç ve bitiş noktalarında sıyrılma olmaması için her zaman gönye yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için “gönye” kelimesini sitemizde aratmayı deneyiniz. 3 no’lu resimde ana donatıların birbirlerine bağlanarak sürekliliğin sağlanmasına özen gösterildiğini görebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kullanılan çirozların sadece başta bahsettiğimiz ilave olarak atılan 16mm. çapındaki demirlere atıldığını göreceksiniz. Ana donatıları kapsayacak şekilde çirozlar imal edilip atılması gerekir. Çirozların düşeyde ve yatayda tüm donatıları sarmalaması önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. (Resim imalat öncesinde çekilmiş.) Bu işlemlerden sonra kalıbın bir yüzü kapatılır. Sonrasında ise paspayı, tayrod (tie-rod) elemanları ve barbakanlar perde içine yerleştirilir. İlerde daha geniş bahsedeceğimiz tayrod (tie-rod) ve barbakan elemanları ile ilgili sitemizde arama yapmayı deneyiniz.

İstinat Perdesi İmalat Resimleri

İstinat perdesinde en önemli imalatlardan birisi “su tahliyesi” yani drenajdır. Su tahliyesi için perde imalat aşamasında yapılması gereken ise “barbakan” imalatlarıdır. Projede belirtildiği gibi belirli aralıklar ile ve suyun akış yönüne doğru eğim verilerek, pvc borular kesilerek kalıbın içine yerleştirilir. Beton dökülürken boruların yerinden oynamaması için tel vb. yöntemler ile sabitlenmelidir. Bu imalatımızda perde donatı aralıkları çok sık olduğundan genelde kullanılan 10cm. çaplı pvc borular yerine 5cm. çaplı pvc borular kullanılmıştır. (100’lük ve 50’lik denir.)

Genelde barbakanlar yatayda 2m. düşeyde 1m. şaşırtmalı olarak imal edilir. Tabi öncelik ise projede yazan olmalıdır. Örnek verecek olursa metrekarede 4 adet 100’lük barbakan yerine 16 adet 50’lik barbakan kullanılması gerekir. Bu hesaplamayı dairenin alan formülünden rahatça yapabilirsiniz. Perdenin en üst taraflarında su tahliyesi daha az olacağından, barbakanlar duruma göre aşağıdan yukarıya doğru seyrekleştirilebilir.

Unutulmamalıdır ki; perde kalıp, donatı ve beton imalatı ne kadar kaliteli olursa olsun eğer su tahliye edilemiyorsa perde de büyük hasarlar oluşabilir. Kil gibi suyu alınca şişme özelliğine sahip toprakların hacmi genişleyerek perdeyi yanal etkiye maruz bırakır. Veyahut dolgu içinde hapsolan su, soğuk zamanlarda donarak yine hacmini genişletir ve perdeyi ek yüke maruz bırakır. O yüzden istinat perdelerinde suyun tahliyesi, drenaj sistemi ve barbakan sistemi, geri dolgu imalatları da kalıp, donatı ve beton imalatları kadar önemlidir.

Çirozlar genelde şaşırtmalı olarak atılır (2007 Deprem Yönetmeliğinde yer almaktadır.) ancak yukarıdaki resimleri incelerseniz çirozların aralıklarının da sık olmasından dolayı yatayda ve düşeyde aynı hizalarda atılmıştır. Burada bunun tercih edilme sebebi ise perde yüksekliği de fazla olduğundan beton dökümünün kolaylaştırılmasıdır. Beton dökümü ve vibrasyonu yapılırken pompa ucunun veya vibratörün çirozlara denk gelip çirozları yerinden oynatmaması ve bu imalatların daha kolay yapılması için imalat bu şekilde yapılmıştır. Yani beton dökülürken vibratörü aşağı uzatan ustanın, orada çiroza denk gelip vibratörü sıkıştırması, çirozu yerinden oynatması, çirozlardan dolayı imalatı iyi yapamaması gibi durumlar göz önüne alınmıştır.

Bir diğer nokta ise; beton dökümü yapılırken 1.5 metre üzeri yüksekliklerden döküm yapılması uygun değildir. Bunun sebebi yüksekten dökülen betonun ayrışarak homojenliğinin bozulmasıdır. Bu istenmeyen durumun önüne geçmek için ise, bu gibi durumlarda beton pompasının ucuna takılan daha ince ve uzun aparatlar vardır. “Beton pompa uç hortumu” olarak geçen bu aparat ile hortum perdenin içine daha rahat sığar ve en az temel betonu üst kotunun 1.5 metre üstüne kadar indirilir. Yapılacak olan bu işlem ile hem beton dökümü sırasındaki işçilik kolaylaşır hem de imalat kalitesi artmış olur. (Tabi vibrasyon işlemi ile birlikte vs.) Bu gibi durumlarda, bu şekilde segregasyonların önüne geçilebilir.

Beton dökümü sırasında bir diğer konu ise bu denli büyük bir perdenin betonu kesinlikle tek seferde (Yani;aşağıdan yukarıya plansızca) dökülmemelidir. İlk önce en alt kısımda perde boyunca 50 cm. – 1m. lik kısım dökülür. Perdenin bir ucundan diğer ucuna kadar döküm yapılana kadar alt tarafın vibrasyon işlemi de tamamlanmış olur. Ayrıca beton kendini biraz çeker ve kalıbın taşıyacağı yük hafifler. Bu vb. durumlarda tek seferde yapılacak dökümlerde kalıbın patlaması ve betonun kaldırma kuvvetinden dolayı kalıbın yukarı kalkması gibi benzeri durumlar neredeyse kaçınılmazdır. Bu şekilde kısım kısım ve en az 3, 4 veya 5 – 6 seferde döküm yapılmalıdır. (Projesine göre değişir.)

İstinat Duvarı Temel ve Perde Kalıp – Donatı – Beton Örnekleri

Bir diğer konu ise yukarıda bahsettiğimiz belirli aralıklar ile bırakılan derzlerdir. İstinat perdelerinde çeşitli şartlardan dolayı zamanla çatlaklar oluşacaktır. Bizim amacımız ise bu çatlakların belirli yerler dışında oluşmasını engellemektedir. Bu sebeple uygun görülen aralıklar ile perdenin içine pah çıtaları konularak, bu kısımlarda kesitin incelmesi ve çatlakların burada oluşması sağlanır.

İstinat Perdesinde Kullanılan Pah Çıtaları ve Sonradan Açılan Barbakan Delikleri

1, 2 ve 3 no’lu resimlerde gördüğünüz gibi bu kısımlarda donatı olmaması ve kesitin incelmesinden dolayı çatlakların genelde bu kısımlarda olması beklenir. En basitinden beton bakımının düzgün yapılamaması, dökülen her türlü beton için çatlakların oluşmasına ve betonun yeterince mukavemet almaması gibi sebeplere sonuç doğurur. Bu mevzu “iş derzi” olarak da geçer. Yatayda ve düşeyde yapılabilir. Daha çeşitli yöntemleri de vardır. Ayrıca eğer bir şekilde barbakan imalatının yapılması unutulmuş ise kesinlikle sonradan da olsa barbakan delikleri açılmalıdır. (Bunun için karot makinesi kullanılabilir.) (4 no’lu resim)

Resimler –> No – 1 : Barbakan etrafı blokaj malzemesi ile örtülmelidir ki tıkanmasın. Ancak bu resimde ek önlem olarak barbakan içlerine geotekstil keçe konulmuş.

No – 2: İstinat perdesi kalıp imalatında pvc borular ile şaşırtmalı barbakan imalatı.

No – 3: Çelik kalıp sistemi (Burada perdenin sabit durması için perdenin içine tahta takozlar konulmuş. Tahta takoz konulması doğru bir uygulama değildir.

No – 4: Ahşap Kalıp Sistemi

No – 5: Barbakanlar için tek seçenek pvc borular değildir. Perfore vb. barbakan boruları kullanılabilir. İmalatı ve beton sonrasında çıkarılıp tekrar kullanılması ekonomik yönden ve işçilik yönünden kazanç sağlar.

No – 6: İstinat perdesi grobeton öncesi blokaj uygulaması.

İstinat Perdesi Kalıp İmalatı

Kalıp elemanları ve detayları ile ilgili daha detaylı bilgiler için sitemizde arama yapmayı deneyiniz. Betonarme İnşaat Aşamaları kısmında gerekli bilgiler yer alacaktır.

Betonarme imalatları tamamlandıktan sonra drenaj ve geri dolgu imalarına başlanır. Başta verdiğimiz projemizi incelerseniz drenaj borusunun altında, yanlardan kavisli şekilde yastık betonu olduğunu göreceksiniz. Bu yastık betonundaki amaç borunun temiz şekilde yatırılarak suyun yastık betonundan tahliye edilmesi ve eğimin ayarlanmasıdır. İşçilik zorluğundan ve bazı durumlarda gerek görülmediğinden (zaruri olarak düşünülmediğinden) bu uygulama pek yapılmaz ancak yapılması tabi ki en doğrusudur. Diğer türlü borunun konulacağı alan güzel şekilde temizlenmeli ve imalat yapılırken boruda hasar oluşmamasına dikkat edilmelidir. Borunun belirli bir meyile sahip olması önemlidir. Drenaj boru tipleri ve yöntemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için sitemizde arama yapmayı deneyiniz. Burada kullanılan drenaj borusu ise tünel tipi 200’lük drenaj borusudur. Drenaj borusu konulduktan sonra üzerine kırma taş blokaj malzemesi (mıcır) konulur. Proje veya şartnamede belirtilen özelliklerde olmasına dikkat edilmelidir. En sağlıklısı borunun etrafına blokaj uygulandıktan sonra blokajın yan yüzeylerini de kapsayacak şekilde geotekstil keçe (Projede veya şartnamede belirtilen özellik ve yoğunlukta olmasına dikkat edilmeli) uygulanmasıdır. Bu imalatın yapılması da düzgün ve zor bir işçilik gerektirir.

Geotekstil keçe süzülen sular ile birlikte gelen ince kum, toprak vb. taneleri tutarak borunun gözeneklerinin kapanmasını engeller ve suyun süzülümünü kolaylaştırır.

Geotekstil keçe uygulamalarında en çok yapılan ve sık sık karşılaşacağınız hata keçenin borunun etrafına sarılmasıdır. Zamanla suyla beraber sızan çeşitli parçacıklar geoteksil keçenin tıkanmasına sebep olur ve drenaj işlevi zamanla azalır veya kaybolur. İşçilik açısından da kolay olan bu uygulama en fazla yapılan imalat türü olup yanlış bir uygulamadır. 

Borunun etrafına keçe sarıldıktan sonra ayrıca blokajın etrafına da keçe sarılması filtreleme tekrarlandığından kabul edilebilir ve sağlıklı olarak gördüğümüz bir uygulama şeklidir.

Projede belirtilen kota kadar blokaj işlemi tamamlanır ve böylece geri dolgu işlemi de bitmiş olur. Projemizde belirtilen blokaj genişliği 50 cm. olduğundan perde yanları 50 cm. civarlarında kazılarak; blokaj, toprak dolgu(geçirimli), blokaj, toprak dolgu şeklinde sırasıyla kısım kısım doldurularak imalat yapılmış. Konu ile ilgili çeşitli yöntemler mevcuttur. (Örneğin; sac tabaka yerleştirilerek sac ile perde arasının doldurulması vb.)

Bu konuyu daha basit şekilde anlatmak istersek; drenaj borusunun çevresinde blokaj, blokajın çevresinde geotekstil keçe, geotekstil keçenin ise çevresinde tekrar blokaj olmalıdır.

İstinat Perdesi – Drenaj, Geotekstil Keçe, Geri Dolgu İşlemleri’nin Basit Şekilde Gösterimi

Ancak bu işlemin çeşitli sebeplerden dolayı uygulama zorluğu olduğunu kabul eder isek ve borunun alt kısmının temizlenmiş şekilde beton veya blokaj olduğunu düşünürsek; (Tünel tipi drenaj borularında zaten borunun alt kısmı gözeneksizdir.) karşımıza çıkacak uygulamalarda, drenaj borusu üzerine yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere blokaj ve blokajın üzerine keçe uygulanabilir ancak keçenin üst taraftan, blokajın özellikle toprak gelecek tarafına, boru alt hizasına kadar keçe devam ettirilmelidir.

 

İstinat Perdesi Projesi – Farklı Örnek  (Özellikle barbakan etraflarında kırmataş gösteriyor, geri kalan dolgunun ise geçirimli ve kil olmayan malzeme ile doldurulmasını gösteriyor, yastık betonu görünmüyor, düşey donatılar 4 seferde atılmuş vb.) (Düşey donatıların mümkün olduğu kadar tek parça halinde bindirme olmadan imal edilmesi daha sağlıklıdır.)

Beton dökümü sonrasında beton bakımı yapılmalıdır. Segregasyon oluşan bölgeler ise uygum tamir harçlarıyla tamir edilmelidir. 

 

istinat duvarı uygulama imalat aşamaları step by step              

İstinat Duvarı Kazı, Grobeton, Temel, Perde İmalat Aşamaları

Not: Yazımızda gördüğünüz ve yanlış olduğunu düşündüğünüz, eksik veya düzeltmemiz gerektiğini düşündüğünüz kısımları lütfen bizlerle iletişim kısmından veya yorum olarak paylaşınız.

Faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı kaynaklar:

Sayın İnş. Yük. Müh. Levent Özbek’in hazırlamış olduğu resimlerle desteklenmiş ve oldukça açıklayıcı, faydalı bir kaynak.

Sayın Öğr. Gör. Cahit Gürer’in hazırlamış olduğu “İstinat (Dayanak) Duvarları Dilatasyon Derzleri” isimli oldukça faydalı ve incelenmesi gereken bir kaynak.

“Geotekstil – Geomembran Teknik Şartnamesi” (Geotekstil konusunda daha ayrıntılı bilgi için incelemenizde fayda var.)

Sayın Doç. Dr. Özer Çinicioğlu’nun hazırlamış olduğu “Toprak Basınçları ve Dayanma (İstinat) Yapıları” isimli faydalı bir kaynak.

Betonarme İstinat Duvarı konusuyla alakası olmamasına rağmen “İstinat Duvarları Dizayn ve Uygulama Rehberi” isimli incelemenizde fayda olabilecek bir kaynak.

Sayın Turgut ÖZTÜRK ve Sayın Zübeyde ÖZTÜRK’ün hazırlamış olduğu “Deprem Bölgelerinde Prefabrike Betonarme İstinat Duvarlarının Tasarımı” isimli faydalı bir kaynak.

Sayın Botan Engin GÜNEŞ, Sayın Mustafa YAĞIZ ve Sayın İsa VURAL’ın hazırladığı “Farklı Yükler Etkisindeki İstinat Duvarlarının Statik Hesapları ve Boyutlandırılması: Sapanca Örneği” isimli incelenmesinde fayda sağlayabilecek bir kaynak.

İTÜ tarafından hazırlanmış olan “İstinat Duvarı Tasarımı” isimli faydalı bir kaynak.

Sayın Y.Doç.Dr.Devrim ALYAKA tarafından hazırlanmış “İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) “Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi” isimli faydalı bir kaynak.

Betonarme İstinat Duvarlarıyla alakası olmamasına rağmen “Geosentetik Donatılı İstinat Duvarlarında Terramesh Sistemlerin Kullanılması” isimli incelenmesinde fayda sağlayabilecek bir kaynak.

Sayın İnş.Müh. H. Cem YENİDOĞAN’ın hazırlamış olduğu “İstinat Duvarlarının Deprem Sırasında Davranışı” isimli oldukça faydalı bir kaynak.

Sayın İnş. Müh. Ali Serkan EMİR’in yüksek lisans tezi olarak hazırlamış olduğu ve faydalı gördüğümüz “Donatılı Zemin İstinat Duvarlarının Statik ve Dinamik Yüklere Göre Tasarımı” isimli bir kaynak.

Türkiye Mühendislik Haberleri – 1969 tarihli “İstinat Duvarlarının İnşası ve Projelendirilmesi” isimli incelenmesinde fayda sağlayabilecek bir kaynak.

Sayın Şenol GÜRSOY’un hazırlamış olduğu “İstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin İtkilerinin Eurocode–8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması” isimli oldukça faydalı bir kaynak.

Sayın GÜRSOY Ş. – Sayın HÜLÜR B. – Sayın DURMUŞ H. tarafından hazırlanan “İstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımında Duvar Tipinin Önemi” isimli faydalı bir kaynak.

1975 yılında yayınlanan  içerisinde İstinat Duvarları ile ilgili bilgilerin de yer aldığı faydalı bir kaynak. (İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi) 

“Geosentetik Donatılı İstinat ve İksa Yapıları” isimli incelenmesinde fayda sağlayabilecek bir kaynak.

Sayın Yrd.Doç.Dr. Okan ÖNAL’ın hazırlamış olduğu “Dayanma (İstinat) Yapıları” isimli oldukça faydalı bir kaynak.

“Toptakta Gerilme Dağılımı ve Yanal Toprak Basıncı” isimli olduça faydalı bir kaynak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonarme Bina İnşaat Aşamaları menüsünden kazı ve grobeton imalatları ile ilgili yazıları inceleyebilirsiniz.