Hum'la

Humbarahane, tamamen özgün ve bilgiye ulaşmakta kolaylık sağlayan bir çeşit humbaradır.

Humbara, temel ilkesini doğruluktan ve sevgiden alır. Umut ile beslenir.
Hum'la

EN YENİLER

Betonun Elastisite Modülü, Kayma Modülü, Poisson Oranı ve Isıl Genleşme Katsayısı

Ekim 13th, 2018|0 Comments

Öncelikle bu terimlerin ne olduğunu iyice kavrayabilmeniz için;  “Elastisite Modülü(Young Modülü) ve Hooke Kanunu“,  “Poisson Oranı“,  “Kesme Kuvveti – Kayma Gerilmesi”,  “Kayma Modülü(Rijitlik Modülü)" ve "Isıl Genleşme Katsayısı" isimli yazılarımızı incelemenizi önemle tavsiye ediyoruz. TS500'de bu konu [...]

1. Mühendisler toplumun güvenliği, sağlığı ve refahı üzerinde önemle durmalı ve mesleki görevlerini yerine getirirken sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uymaya gayret etmelidirler.
2. Mühendisler, yalnızca yetkileri olan alanlarda hizmet vermelidirler.
3. Mühendisler, yalnızca tarafsız ve doğru bir şekilde beyan vermelidirler.
4. Mühendisler, her işveren ya da müşteri için mesleki konularda sadık temsilciler ya da mütevelliler olarak hareket edecek ve çıkar çatışmalarından kaçınacaklardır.
5. Mühendisler, mesleki itibarlarını hizmetlerinin vasfı üzerine inşa etmeli ve başkalarıyla haksız rekabet etmemelilerdir.
6. Mühendisler, mühendislik mesleğinin onurunu, bütünlüğünü ve haysiyetini koruyacak ve geliştirecek ve rüşvet, sahtekârlık ve yolsuzluk için sıfır toleransla hareket edeceklerdir.
7. Mühendisler kariyerleri boyunca mesleki gelişimlerine devam edecek ve bu mühendislerin gözetiminde bulunan mühendislerin mesleki gelişimleri için fırsatlar sağlayacaklardır.
M.Ö. 1800 dolaylarında kaleme alınmış olan Hammurabi Yasaları inşaat üzerine bilinen en eski kanunlardır. İnşaat ve inşaatçılar üzerine ilk kanunlar olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarında yer alan bazı maddeler şunlardır:

Madde – 229: Bir inşaatçı, herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse, inşaatı yapan öldürülür…
…….
Madde – 232: Binanın bir kısmı harap olursa, harap olan kısmın tümünü tazmin eder ve inşa ettiği binayı düzgün bir şekilde inşa edinceye dek kendi imkanlarıyla evi yeniden inşa eder…

“Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını ve dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.” Ord. Prof. Dr. Cahit Arf
“Her bilim bazı noktalarda sanata dokunur, her sanatın bilimsel bir tarafı vardır.” Armand Trousseau

“Felsefe bütün sanatların (bilimlerin) anasıdır.” Marcus Tullius Cicero

“Geleceğimiz, sabah gökyüzünde bir toz zerresi gibi yüzmekte olduğumuz bu Evren’i ne kadar iyi bildiğimize bağlı.”

Ne Demişler

Gerçek eğitim, nasıl düşünüleceğini öğrenmektir.
Hayallerinizi ciddiye alın.
Başarılı olacaksınız , çünkü çoğu insan tembel.
Başarıyı hayal edemezdim. Bunun için çalıştım.