Öncelikle deprem şiddeti ve deprem büyüklüğü arasındaki farkı anlamak için “Deprem” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Mercalli Şiddet Ölçeği; depremlerin şiddetini belirlemek için kullanılan bir tür ölçektir. Mercalli Şiddet Ölçeği’nin değiştirilmiş son halidir. En çok kullanılan şiddet ölçeği denebilir. Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Cetveli (MM) olarak da anılır.

Aletsel herhangi bir ölçüm yapılmaz. Tamamen gözlemsel yollarla belirlenir. Depremin yarattığı etkiler gözlemlenerek şiddet değeri elde edilir. Bu etkiler depremin canlılarda, doğada, yapılarda vb. oluşumlarda yarattığı etki çeşitleridir.

Deprem şiddet derecesi, I ve XII arasında değerlendirilir ve şiddet ölçüsü belirlenirken genelde romen rakamları kullanılır.

Mercalli Şiddet Cetveli’ne Göre Deprem Sınıflandırmaları