TS500‘de, Beton Karakteristik Dayanımı; “Beton karakteristik dayanımı, beton sınıfını tanımlamak için kullanılan, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve bu değerden daha küçük dayanım değeri elde edilmesi olasılığı, belirli bir oran olan (genelde %10) dayanım değeridir.” olarak geçmektedir.

Örneğin; projemizde C30 betonu kullanacağız.  C30 betonu için, beton karakteristik dayanımı (fck), yapılan testler sonucu, beton sınıfını tanımlamak için kullanılan, istatiksel verilere dayanılarak belirlenmiş ve 30 MPa dayanım göstermesini beklediğimiz dayanımdır. Yani projede öngörülmüş, henüz üretilmemiş basınç dayanımı 30 MPa’dır.  Beton tasarım dayanımı ise (fcd); tasarım yani hesap yaparken kendimizi emniyete almak için, olumsuz koşulları vs. değerlendirerek, 1,5 olan beton malzeme katsayısını kullandığımız ve 30/1,5=20MPa olarak hesaplarda kullandığımız dayanımdır. Beton basınç dayanımı (fc, fcm) ise; uygulama sonucunda, çeşitli beton testleri yapılarak betonun gerçekte gösterdiği dayanımdır. 29MPa da olabilir 34 MPa da olabilir. Yönetmelik ve şartnamelerin belirlediği asgari koşulları sağlamasını isteriz ve bunu test ederiz.

Simgesi “fck“dır.

TS500’den Alınan Beton Karakteristik Silindir ve Küp Dayanımlarına, Tasarım Basınç Dayanımı Eklenmiş Hali

Beton Sınıfları ve Betonun Basınç Dayanımı“, “Yapı Güvenliği” ve “Tasarım Dayanımı ve Karakteristik Dayanım isimli yazılarımızı da incelemenizi ve benzeri konularda sitemizde arama yapmayı deneyiniz.

Not: 1 MPa = 1 N/mm² ‘dir.

Konu ile ilgili bazı kaynaklar:

Prof. Dr. Ahmet Topçu tarafından hazırlanmış konu ile ilgili bilgilerin de yer aldığı “Betonarme – I” isimli oldukça faydalı bir kaynak.

Öğr. Gör. Serkan Dişlitaş tarafından hazırlanmış “Beton Karakteristik Basınç Dayanım Testinin Bilgisayar Kontrollü Olarak Yapılması” konulu güzel bir çalışma.