TS 500’de donatı çekme dayanımı şu şekilde ifade edilir: Donatı çekme dayanımı, eksenel çekme altında denenen donatı çeliğinin, kopmadan önce taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir.

Rm veya ft ile gösterilir. Donatının kopmadan önce dayanabildiği en büyük kuvvetin, başlangıçtaki donatı en kesit alanına bölünmesiyle elde edilir.

Donatı Karakteristik Akma Dayanımı” isimli yazımızı incelerseniz, orada bulunan tablo çelik sınıflarında olması gereken minimum çekme dayanımlarını inceleyebilirsiniz.

Ayrıca bu yazıyı okumadan önce “Donatı Akma Dayanımı (Sınırı)” isimli yazımızı ve yazımızda bulunan kaynakları okumanızı tavsiye ederiz.

Donatı; akma dayanımını aşıp kalıcı olarak şekil değiştirmeye başladıktan sonra donatının kopmadan önce maruz kaldığı en yüksek gerilme bizlere çekme dayanımını gösterir. Bu noktadan sonra donatının kesiti daralır ve bu olaya ise boyun verme denir. En büyük gerilmeden sonra meydana gelen bu olaya plastik kararsızlık adı da verilir.

Çelik Çekme Testi Grafiği

Yukarıda gördüğünüz grafik ile çekme dayanımını daha iyi anlayacaksınızdır. İlgili yazıları ve yazılardaki kaynakları incelemenizde anlamanız için gayet yeterli olacaktır.

Çelik Çekme Testi Grafiği

Yukarıdaki grafik ise düşük karbonlu çeliğe aittir. Akma dayanımı ile ilgili yazımızda bahsettiğimiz yüksek karbonlu çelik grafiği ile birlikte incelenirse ve bu belirttiğimiz yazılar ve kaynaklar da incelenirse fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyoruz. (Upper yield point = Üst Akma Noktası, Lower yield point = Alt Akma Noktası)

Konu ile ilgili Akma Dayanımı (Sınırı) isimli yazımız ve o yazımızda belirttiğimiz kaynakların incelenmesinde fayda görüyoruz.

Ek olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (EMU) dokümanlarından elde ettiğimiz çekme dayanımı – akma dayanımı ve benzeri birçok konunun çok güzel şekilde anlatılmış olduğu bu kaynağı da incelemenizi özellikle tavsiye ediyoruz.