Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler, “DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR” yönetmeliğinde gayet açık şekilde belirtilmiştir.

Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı için Esaslar – Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler 

Yukarıdaki resim incelendiği takdirde “kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşim” lerin ne demek olduğunu, bu tarz birleşimlerde kolon – kiriş birleşim bölgelerindeki minimum enine donatı koşullarını anlamış olacaksınız.

Ayrıca;

yönetmelikte belirtilen bu koşulların da sağlanması gerekir.

Yukarıda yer verdiğimiz bilgilere “DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR  (YENİ)” linkinden ulaşabilirsiniz.(Simgelerin anlamlarını da bu yönetmelikten bulabilirsiniz. Ayrıca; her inşaat mühendisinin baştan sona bu yönetmeliği okuması bize kalırsa zaruridir. Diğer yönetmelikler için sitemizin “Mevzuat ve Dokümanlar” bölümünü incelemenizi de ayrıca tavsiye ederiz.

Yönetmelikte belirtildiği gibi “Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit boyutları büyütülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır. (Ayrıca eğer kiriş kolonun bir yüzüne bitişik ise “bj” yi artırmak için kirişi kolonun orta eksenine kaydırmak da diğer bir çözüm olabilir.

bj = Göz önüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı (kiriş genişliği ile birleşimin yüksekliğinin toplamını aşamaz) (Yönetmelikte yer alan tanımdır.)

Ve = Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti       (Diğer semboller için yönetmeliği inceleyebilirsiniz.)

Ayrıca bu sınırların aşılması durumunda formülde yer alan “fck” değerinin (beton sınıfının) artırılması da bir çözüm olabilir. Ancak; örneğin, projemizde birkaç yerde meydana gelen bu problemi aşmak için beton sınıfını değiştirmek yerine kiriş – kolon boyutlarını değiştirmek genelde daha makul bir yol olmalı değil mi?..

Kolonlarda Sınır Değerler – Prof. Dr. Ahmet Topçu Dokümanlarından 

 

2007 Deprem Yönetmeliği ile Yeni Deprem Yönetmeliği’nin Karşılaştırılması – Prof. Dr. Kutlu Darılmaz 

Kolon – Kiriş birleşim bölgelerinde kesme kuvveti hesabı, sarma bölgesi etriye donatı hesabı veya güçlü kolon – zayıf kiriş prensibi gibi benzer veya alakalı konularda bilgi edinmek için sitemizde arama yapmayı deneyiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu 1. ve 2. (<–tıklayarak indirebilirsiniz) kaynağı ek olarak inceleyebilirsiniz. (Sırasıyla; “Prof. Dr. Ahmet Topçu – Kolonlar, Davranış, Sınır Değerler, Boyutlandırma” ve “Prof. Dr. Kutlu Darılmaz – Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e Göre Tasarıma Kısa Bakış” konulu dokümanlar)