TS500’de Donatı Karakteristik Akma Dayanımı‘nın tanımı şu şekildedir: Donatı karakteristik akma dayanımı, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve bu değerden daha küçük dayanım değeri elde edilmesi olasılığı belirli bir oran olan ve donatı sınıfını tanımlamak için kullanılan akma dayanım değeridir. (o tür çelik için yönetmelikte öngörülen en küçük akma dayanım değeridir.)

TS 708 – Donatı Çeliklerinin Mekanik Özellikleri

Not: Donatı sınıfını tanımlamak için kullanılan akma dayanım değerleri bu sınıflandırmayı yapmak için tek kıstas değildir. Karbon oranı, yüzey özelliği gibi kıstaslar da bulunmaktadır. Ancak akma dayanıma göre yapılan bu sınıflandırma daha yaygın kullanılır.

Deneysel olarak elde edilen Akma Dayanımı (Sınırı) ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen “Donatı Akma Dayanımı (Sınırı)” isimli yazımızı inceleyiniz.