Öncelikle deprem şiddeti ve deprem büyüklüğü arasındaki farkı anlamak için “Deprem” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Medvedev – Sponheuer – Karnik Ölçeği; Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği(MM) gibi depremlerin şiddetini belirlemek için kullanılan bir tür ölçektir. Kısaltması “MSK” şeklindedir.

Aynı şekilde gözlemsel yollarla belirlenir ve depremin yarattığı etkiler incelenerek şiddet değeri elde edilir.

Deprem şiddet derecesi, Mercalli Şiddet Ölçeği‘nde olduğu gibi I ve XII arasında değerlendirilir.

Medvedev – Sponheuer – Karnik Ölçeği  –  Deprem Şiddeti Sınıflandırmaları

Deprem Şiddet Cetvellerinin Karşılaştırılmış Tablosu