“Deprem ve “Richter Ölçeği” isimli yazılarımızda bahsettiğimiz gibi deprem büyüklüklerini ve depremde açığa çıkan enerjiyi çeşitli aletler ile ölçtükten sonra sınıflandıran bir ölçü birimidir.

Bu ölçü birimi 1979’da Thomas C. Hanks ve Hiroo Kanamori tarafından bulunmuştur. Richter ölçeği günümüzde hala yaygın olarak kullanılsa dahi, Moment Magnitude Ölçeği özellikle büyük depremlerin ölçümünde kullanılabildiğinden dolayı Richter ölçeği’nin yerini almıştır. Moment Magnitüd Ölçeği, diğer ölçeklere göre en güvenilir olarak kabul edilmiştir.

Moment Magnitude Ölçeği‘nin en önemli avantajı, diğer ölçek çeşitleri belirli bir büyüklükten sonraki depremleri sınıflandırmakta kullanılamazken, Moment Magnitude Ölçeği‘nde ise üst sınır yoktur.

Moment Magnitüd Ölçeği, Richter ölçeği ile aynı şekilde logaritmik bir ölçek olup, her 1 birim artışta ortaya çıkan enerji aynı şekilde 31,6 kat, deprem büyüklüğü yani magnitüdü ise 10 kat artmaktadır.

Belirli değerlerin altında oluşan depremlerde kullanılmaz. Yani belirli büyüklüklerin üstündeki depremlerde Moment Magnitude Ölçeği, belirli büyüklüklerin altındaki depremlerde ise en çok Richter Ölçeği kullanılır.

Deprem Büyüklükleri ve Kullanılan Ölçülerin Karşılaştırmalı Doygunluk Grafiği (Mw=Moment Magnitüd Ölçeği, ML= Richter Ölçeği)