Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 31.05.2017 tarihli sayısında yayımlandı.

Binalar için yeni yönetmelik resmen yürürlükte...

Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü  kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları  belirlendi. Resmi Gazete‘de yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek  yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen  sesin, bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak.

Daha önce karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla  şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekanları için çevresel  gürültü sınır değerlerini belirleyen Bakanlık, yeni düzenlemeyle de şehir  hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda  kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi.

Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların  maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin,  kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza  indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacıyla tasarım, yapım,  kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı.

KOMŞU GÜRÜLTÜSÜ DE YÖNETMELİKTE

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde  inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapıyı kapsamı içine alan yönetmelik, bina,  tesis ve işletmelerde insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan  kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültüleriyle yapı içinde oluşan komşuluk  gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri  ve cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik  önlemleri içeriyor.

Binalarda gürültüye karşı alınması gereken önlemler, akustik  konularında mimari ve mekanik tasarım öğeleriyle yapı elemanlarından beklenen  performans değerleri yönetmelikte detaylı olarak tanımlandı.

DUVARLARA “SES” ÖNLEMİ

Yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik  odalara iletilen sesin bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave  önlemler alınacak. Mekanları ayıran duvarlar ses geçişini en aza indirecek  şekilde yapılacak.

Aynı şekilde, konut içinde yürüme gibi darbeyle yayılan sesin  iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemeler belirli koşulları  sağlayacak.

Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra yapı  elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarını azaltmak için de binada duvar,  döşeme, pencere gibi unsurlar belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği  dikkate alınacak.

Konutların yanı sıra okul, hastane gibi halkın yoğun olarak bulunduğu  binaları da kapsayan yönetmelik, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

KAYNAK: AA