Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, Türkiye’nin sahip olduğu bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimi ile idari, teknik, mali alt yapısıyla risk yönetimini insan odaklı kalkınma süreçleriyle bütünleştirerek sonuç alıcı adımlarla geliştirme ve uygulama…

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, Türkiye’nin sahip olduğu bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimi ile idari, teknik, mali alt yapısıyla risk yönetimini insan odaklı kalkınma süreçleriyle bütünleştirerek sonuç alıcı adımlarla geliştirme ve uygulama sürecinde olduğunu bildirdi.

Bilden, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu’nda (EFDRR) yaptığı konuşmada, Türkiye’nin forumun tarihinde ilk kez iki yıl dönem başkanlığını yapacağını söyledi.

Bu durumun kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Bilden, “Ülkemiz sahip olduğu bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimi, idari, teknik, mali alt yapısıyla afet risk yönetimini insan odaklı kalkınma süreçleriyle bütünleştirerek, sonuç alıcı adımlarla geliştirme ve uygulama sürecindedir. Risk odaklı yaklaşımımızı, Türkiye’nin risklerine özgü bir sistemle sonuçlandırdık. Bu sebeple önlem ve hazırlığı önceliğe alan Türkiye’de, afet yönetim sistemini hep beraber inşa ediyoruz.” diye konuştu.

Afetin, öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan Türkiye Afet Yönetim Sisteminin, temel referans noktalarını küresel belgelerin oluşturduğunu dile getiren Bilden, Sendai Afet Risk Azaltma Belgesi ve bunun yanı sıra Avrupa’da söz konusu çerçevenin uygulamasını destekleyen Avrupa Risk Azaltma Forumu’nun Türkiye sisteminin ana referansları arasında yer aldığını kaydetti.

Sistemin fiziki alt yapı, yazılım sistemleri, lojistik organizasyon, ekipman ve donanım anlamında, ulusal ve yerel planlarla geliştirilmesine ve bu konuda yatırım yapılmasına devam edildiğini aktaran Bilden, şöyle devam etti:

“Türkiye’de etkin afet yönetiminin tüm alanları için politika belirleyici en üst belge olan Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, afet yönetimi ile ilgili tüm paydaşları sorumlulukları ve görev dağılımı içeren bir eylem planı çerçevesinde şekillendirilmektedir. Belge ile yeni vizyon ve ilkelerimiz tanımlanarak etkili bir afet yönetimi için sistematik bütünlüğü, etkili kaynak kullanımı ve sorumluluk paylaşımını esas alan bir afet yönetimi oluşturulmaktadır. Bahse konu belge ışığında afet ve acil durumlar öncesi afet risklerini göz önünde bulunduran Türkiye’de afet risklerinin azaltılması için neyin, nasıl ve ne zaman, kim tarafından yapılacağını belirleyen ve her türlü tedbirin alınarak bu risklerin önlenmesi için nelerin yapılmasını açıklayan diğer bir ulusal plan ise Türkiye Afet Risk Azaltma Planıdır.”

“Deprem risklerini azaltmak konusunda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor”

Bilden, Türkiye’de her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlıkları, kurumları, kuruluşları, STK’ları ve gerçek kişileri kapsayan Türkiye Afet Müdahale Planı’nın uygulamaya konulduğunu vurguladı.

Afetlere müdahalede gereken ulusal düzeydeki 28, yerel düzeydeki 26 acil hizmet sorumlularını tayin ettiklerini dile getiren Bilden, “Vatandaşlarımızın da bu sisteme aktif bir şekilde katılımını sağlamak üzere ‘O kahraman benim kampanyasını’ başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızı düzenlediğimiz eğitim ve tatbikatlarla eğitme başladık. Planlama ve müdahale süreçlerini bütünleşik bir sistem üzerinden yönetilebilmesine imkan sağlayacak bir afet yönetim yazılımı olan AYDES’in yanı sıra AFAD, bakanlıklar ve iller tarafından her seviyedeki afet esnasında kullanılabilecek şekilde Afet ve Acil Yönetim Merkezlerinin birbirleriyle kesintisiz ve emniyetli iletişim sağlamaları için, dört aşamalı bir haberleşme sistemi olan ‘Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemini’ hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Deprem risklerini azaltmak konusunda kentsel dönüşüm çalışmalarının da yıllardır başarılı şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bilden, sözlerini şöyle tamamladı:

“Deprem güvenli yapılaşma noktasında birincil mevzuatlarda olan Türkiye Bina Deprem Yönetmenliğinin hazırlanmasında başkanlığımız tek sorumlu olup, mevcut yönetmenliğin bu yıl itibarıyla daha kapsamlı ve güncellenmiş hali yürürlüğe girmiş olacaktır. Başkanlığımız deprem gözlemleri konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Bugün ülkemiz topraklarını ve çevresini 7/24 esasına göre hassas bir şeklide izleyen Türkiye Deprem Gözlem Ağları Sistemi, uluslararası standart ve kalitede faaliyeti göstermektedir. Marmara Denizi’nin hassas bir şekilde deprem aktivitesini izlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.”

 

Kaynak: Sondakika