Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı yönetmeliğinin yayınladığını hatırlatarak, “Riskli Yapı Tespiti yapılmış olan binasını yıkarak yenilemek isteyen..

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı yönetmeliğinin yayınladığını hatırlatarak, “Riskli Yapı Tespiti yapılmış olan binasını yıkarak yenilemek isteyen maliklere Bakanlığımızca kredi olanağı sunulmuştur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, Bakanlıklarınca 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı yönetmeliği 25 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bolat, “Bu yönetmelikle; Kentsel Dönüşüm uygulamalarına başvurmuş malik veya yapılan uygulamalardan konut ve iş yerinden çıkmak zorunda kalmış kiracılar arasından konut veya iş yeri edinmek isteyenler ile Riskli Yapı Tespiti yapılmış olan binasını yıkarak yenilemek isteyen maliklere Bakanlığımızca kredi olanağı sunulmuştur. Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerinden ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda iş yeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve iş yerini kendi imkanları ile yapmak veya edinmek isteyenlere kredi şartlarını taşıması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın özel hesabından kredi verilebilecektir. Böylece binaların yenilenmesinde yeni bir imkan sağlanmıştır” dedi.

“Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenir”

Konut ve iş yeri kredi başvurularında ve kredi kullandırılması hakkında bilgi veren Bolat, “Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler ise; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvurarak kredi kullanma talebinde bulunur. Onaylanan kredi karşılığında Bakanlıkça belirlenen tutarda teminat alınır ve kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenir. Kredi borcuna karşılık olarak gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır. Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde yirmi beşi peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak inşaat ilerledikçe üç eşit taksitte hak sahibinin hesabına kredi parası aktarılır” dedi.

“36 aydan başlayıp 120 aya kadar taksitlendirebilirler”

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Ömer Bolat, konut ve işyeri kredi geri ödemeleri hakkında bilgi verdi. Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanına göre 36 aydan başlayıp 120 aya kadar taksitlendirilebileceğini anlatan Bolat sözlerine şöyle devam etti;

“İlk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içerisinde ödenir veya en geç 24 ay sonra da başlatılabilir. Kredi borcu, inşaat alanına bağlı olarak belli oranlarda artış yapmak suretiyle yıllık olarak güncellenecektir. Kredi borcu taksitlerinin, vadesinden önce ödenmesi halinde ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeme yapılır. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvurur. İl Müdürlüğümüzce incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Verilecek kredinin tutarı her yıl belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1’ini geçemez. Açılan kredi peşin olarak özel hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.”

“Yıkım kredileri için yıktırılan yapıdan dolayı üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılır”

Yıkım kredisi geri ödemeleri hakkında bilgi veren İl Müdürü Bolat, “Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içerisinde ödenir. Kredi borcu en fazla 24 ay taksitlendirilebilir. Kredi kullananlarca, konut ve iş yerlerine zorunlu deprem sigortası ve tüm riskleri içeren konut/işyeri sigortası yaptırılması zorunludur. İnşaatların devamı süresince tüm riskleri içeren ilgili inşaat sigortası, yıkım kredileri için yıktırılan yapıdan dolayı üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılır. Ayrıca, kredi kullananların sözleşmenin imzalanmasından itibaren geri ödeme süresi sonuna kadar hayat sigortası yaptırması zorunludur. Sigortalarda rehin alacaklısı bakanlıktır. Kredi işlemlerinde teminat ilişkileri, doğrudan kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kurulur. Tesis olunacak ilk teminat ipoteğinin değer kaybetmesi veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer hallerde teminat istenen tutarda artırılacak olup; borçlunun teminatını arttırmaması durumunda borcun tamamı peşin olarak geri alınır. Teminata konu taşınmaz üzerine üçüncü şahıslar lehine herhangi bir takyidat konulamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Yaşam alanları olan konut ve iş yerlerini daha sağlıklı, güvenli, çağdaş binalar haline getirmeleri önerilir”

Son olarak yoksul veya dar gelirlilerin borçlandırılmasına değinen Bolat, “Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya iş yerleri, özel hesabın finansman durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, 7269 sayılı Afet Kanununda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir. Halkımızın, Bakanlığımızca uygulamaya konularak yürürlüğe giren bu imkandan faydalanarak yaşam alanları olan konut ve iş yerlerini daha sağlıklı, güvenli, çağdaş binalar haline getirmeleri önerilir. Ülkemizin deprem kuşağında olması, mevcut yapı stoklarında yapılış tarihi itibariyle kullanılan teknik, malzeme, proje tekniği göz önüne alındığında Bakanlığımızca sağlanan bu imkanlar oldukça önem arz etmektedir” dedi. – BİLECİK

Kaynak: haberler.com