Cihangir Roma Parkı bitişiğinde devam eden “Sosyal tesis inşaatı” park alanına girecek şekilde genişletilince, Cihangirliler inşaatın ruhsata aykırı kısımlarının tespiti, durdurulması ve yıkımı için Koruma Kurulu’na başvurdu.

[Haber görseli]

Cihangir Roma Parkı bitişiğinde devam eden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesis” inşaatı Roma Parkı’nın sınırlarından içeriye doğru genişletildi. Durumu fotoğraflarla tespit eden semt sakinleri, ruhsata aykırılıkların tespiti ve durdurulması istemiyle, Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na ve İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvurdu.

[Haber görseli]

Mahalle sakinleri tarafından imzalanan dilekçede, “İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde Yapı Ruhsatı’nın iptali için dava açıldığı, tüm itirazlara rağmen Sosyal Tesis inşaatının devam ettiği” belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

“Fotoğraflardan da anlaşıldığı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesis inşaat sahasını çevreleyen paravanlar hemen bitişiğindeki arkeolojik park ve sergileme alanı olan ve aynı zamanda arkeolojik ve jeolojik etüt gerektiren alan olan Roma Parkı’na doğru genişletilmiştir. Yapının bodrum katı da bu alana doğru genişletilmektedir. Park alanına doğru yapılan bu genişleme hem kamusal alanlarımıza müdahale anlamına gelmekte ve hem de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün denetimi olmaksızın yapıldığı için açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi, ruhsatlı yapıların ruhsata aykırı inşa edilen kısımlarının derhal yapı tatil tutanağı tutulmak sureti ile durdurulmasına ve sorumluları hakkında imar para cezası düzenlenmesine ilişkin emredici hüküm taşımakta, aynı yasanın 42. Maddesi ise ruhsata aykırı kısımlar hakkında yıkım kararı alınması gerektiğini düzenlemektedir. Öte yandan Kentsel Sit Alanı olan bölgede ruhsata aykırı izinsiz inşai ve fiziki müdahalelerin 2863 Sayılı Yasa’nın 65. Maddesi uyarınca suç teşkil ettiği ve yine sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Yukarıdaki yasal düzenlemeler uyarınca; Beyoğlu, Kılıçali Mahallesi, 61 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda ruhsata aykırı olarak inşa edilen kısımların tespiti ve durdurulmasını, sorumlular hakkında idari ve cezai sorumlulukları kapsamında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını semt sakinleri olarak saygılarımızla talep ederiz.

Kaynak: Cumhuriyet