Aylık Arşivler: Mart 2018

30 03, 2018

Medvedev – Sponheuer – Karnik Ölçeği

&s tarafından.|2018-03-30T20:14:29+03:00Mart 30th, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Öncelikle deprem şiddeti ve deprem büyüklüğü arasındaki farkı anlamak için “Deprem” konulu yazımızı okuyabilirsiniz. Medvedev - Sponheuer - Karnik Ölçeği; Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği(MM) gibi depremlerin şiddetini belirlemek için kullanılan bir tür ölçektir. Kısaltması "MSK" şeklindedir. Aynı şekilde gözlemsel yollarla belirlenir ve depremin yarattığı etkiler incelenerek şiddet değeri elde edilir. Deprem şiddet derecesi, Mercalli Şiddet Ölçeği'nde olduğu gibi I ve XII arasında [...]

29 03, 2018

Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği

&s tarafından.|2018-03-30T17:49:10+03:00Mart 29th, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , |Yorum yok

Öncelikle deprem şiddeti ve deprem büyüklüğü arasındaki farkı anlamak için "Deprem" konulu yazımızı okuyabilirsiniz. Mercalli Şiddet Ölçeği; depremlerin şiddetini belirlemek için kullanılan bir tür ölçektir. Mercalli Şiddet Ölçeği'nin değiştirilmiş son halidir. En çok kullanılan şiddet ölçeği denebilir. Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Cetveli (MM) olarak da anılır. Aletsel herhangi bir ölçüm yapılmaz. Tamamen gözlemsel yollarla belirlenir. Depremin yarattığı [...]

28 03, 2018

Moment Magnitude Ölçeği

&s tarafından.|2018-03-28T17:55:30+03:00Mart 28th, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , |Yorum yok

"Deprem" ve "Richter Ölçeği" isimli yazılarımızda bahsettiğimiz gibi deprem büyüklüklerini ve depremde açığa çıkan enerjiyi çeşitli aletler ile ölçtükten sonra sınıflandıran bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi 1979'da Thomas C. Hanks ve Hiroo Kanamori tarafından bulunmuştur. Richter ölçeği günümüzde hala yaygın olarak kullanılsa dahi, Moment Magnitude Ölçeği özellikle büyük depremlerin ölçümünde kullanılabildiğinden dolayı Richter ölçeği'nin yerini almıştır. Moment Magnitüd [...]

23 03, 2018

Richter Ölçeği

&s tarafından.|2018-03-30T20:12:43+03:00Mart 23rd, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , , , |1 Yorum

Richter Ölçeği, deprem büyüklüklerini ve depremde açığa çıkan enerjiyi çeşitli aletler ile ölçtükten sonra sınıflandıran bir ölçü birimidir. Diğer adı "Yerel Magnitüd Ölçeği"dir. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. "Richter ölçeği" doğrusal olmayan logaritmik bir ölçü birimidir. Richter ölçeğinde, ardışık iki tam sayı arasındaki magnitüd yani büyüklük farkı tam 10 kattır. Bunun sebebi ise Richter Ölçeği formülünün [...]

23 03, 2018

Deprem

&s tarafından.|2018-03-30T20:11:29+03:00Mart 23rd, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , , , , |Yorum yok

Deprem; başlangıç noktası yerin içinde bulunan, doğal nedenli yer kabuğu devimi yani hareketidir. (BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971'göre) Doğanın bir parçası olan depreme karşı önlemler almak, hasarları ve can kayıplarını en aza indirgemek ise bizim (yöneticilerin, idarenin, işverenin, mühendislerin, işçinin kısacası tüm toplumun) elimizdedir. Biz inşaat mühendislerinin bir yapıyı tasarlarken veya uygularken en başta göz [...]

18 03, 2018

Donatı Tahvil Hesabı

&s tarafından.|2018-03-18T20:25:23+03:00Mart 18th, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , , , , , , , , |1 Yorum

Tahvil kelimesi TDK'ye göre "Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme" anlamlarına gelmektedir. Donatı tahvil hesabı ise; Örneğin, Ø16'lık demirleri, Ø12'lik demirlere nasıl dönüştüreceğimiz ile ilgilidir. Bu dönüştürme işlemini yaparken uyguladığımız şey ise; her tip donatı çap ve adetlerinin hesaplanarak eşit veya yaklaşık en kesit alanlarına sahip olmalarını sağlamaktır. Donatı En Kesit Alanı ise, adı üstünde daire şeklinde olan [...]

5 03, 2018

Hakediş Pursantajı

&s tarafından.|2018-03-06T20:45:53+03:00Mart 5th, 2018|Kategoriler: Ne Nedir?|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |Yorum yok

Pursantaj, kelime anlamı olarak "oran" veya "yüzde" anlamına gelmekte olup türkçe bir kelime değildir. Hakediş pursantajı ise; bütün iş kalemlerinin, teker teker, toplam iş içerisindeki oranlarının belirlenerek, sonrasında yapılan imalatların toplam iş içerisindeki yüzdelik değerinin bulunmasını, haliyle toplam iş bedelinin içerisinden, yapılan imalatların bedelinin hesaplanmasında veya yaklaşık maliyet olarak ödenmesinde kullanılan genelde excel ile oluşturulmuş bir [...]

5 03, 2018

NE NEDİR?

&s tarafından.|2018-03-05T18:12:28+03:00Mart 5th, 2018|Kategoriler: İnşaat Aşamaları|Tags: , , , , , |Yorum yok

Bu menüde; çeşitli inşaat terimlerini ve anlamlarını, çeşitli işlerin yapılış şekillerini, ana inşaat kalemleri dışında bazı imalatlar ve dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili bilinmesi gereken bazı aşamaları veya çeşitli konular ile ilgili bilgileri vs. bulabilirsiniz.

Go to Top